Utvářej hluboké terapeutické vztahy

Online kurz 

jaro 2024

Víš, že jen tvá přítomnost a vztah s klientem léčí a dokáže měnit jeho trápení a výzvy v příležitosti k růstu.

Chceš tohle předávat svým klientům?

Terapeutický vztah je nástroj jako každý jiný, který ve své praxi používáš.  

Je velký rozdíl umět s ním pracovat na vědomé rovině a nebo jen intuitivně vycítit, co by bylo potřeba. 

Umět vědomě zacházet s terapeutickým vztahem a směrovat klienta k většímu  bezpečí a otevřenosti vůči sobě i tobě je umění. Ale než se stalo uměním, bylo to řemeslo s vlastními principy a technikami.

Web_prvky_Lin_1

Utvářej vztah s klientem vědomě.

Existuje výzkum psychoterapie, který ukazuje, že 30% změn v terapii je příčítáno terapeutickém vztahu a připojení terapeuta ke klientovi. Celých 40% změn pak leží na klientovi a částečně i mimo terapeutické setkání. 

Je to pro tebe hodně, nebo málo, aby ses tématem terapeutického vztahu zabývala vědomě?

Sk.Prvek_1

Bez ohledu na směr i způsob terapie je terapeut expertem na vytváření podpůrného a léčivého vztahu a na terapeutický proces sám o sobě. Když se necháváš vést jen intuicí, chybí ti pevná půda pod nohama ve chvíli, kdy to začne být náročnější.

Nezáleží na směru, kterým pracuješ ani způsobu jakým s klienty pracuješ. Ať už je to pomocí alternativních terapií, energetické léčení, terapiemi nebo jsi jejich průvodkyní v tématech seberozvoje. 

Toto je první kurzu, který se zabývá terapeutickým vztahem v takto komplení podobě. Projdeme spolu vše od A do Z . Budeš mít prostor klást otázky a prostor na trénování základních dovedností připojení ke klientovi a vedení podpůrného rozhovoru. 

Sk.Prvek_3

Z kurzu si odneseš: